El PP de Castelldefels vota en contra de un convenio que él mismo promovió cuando gobernaba!!!

Increíble!!!!
En el Pleno de hoy del Ajuntament de Castelldefels el grupo municipal del PP ha votado en contra del Convenio de Colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de suministro de información de caràcter a las entidades locales que promovieron en su día la Excma. Sra. Rita Barberà Nolla cuando era Presidenta de la FEMP y el Excmo. Sr. D. Cristóbal Montoro, cuando era Ministro de Hacienda.
Mi exposición sobre el punto que explica el convenio y que hace todavía más incomprensible que el Grupo Municipal del PP del Ajuntament de Castelldefels yhaya votado en contra:
L’objectiu d’aquest conveni és facilitar als ciutadans i les ciutadanes de Castelldefels els tràmits en els què necessitin un certificat emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària per fer un tràmit amb l’Ajuntament: concessió d’un ajut social, una subvenció, el carnet rosa metropolità, inscripció a l’Escola Bressol, contractes d’obres, serveis i subministraments,….
Fins ara, si necessitàvem un certificat on constessin les dades de la declaració de la renda, o que estem exempts de presentar-la, per exemple, ens havíem de desplaçar fins a Cornellà.
A partir d’ara, l’Ajuntament pot demanar telemàticament aquests dades a l’Agència Tributària, sempre i quan el ciutadà o ciutadana doni el seu consentiment, i es disposarà d’elles en un termini de temps molt més breu i sense el desplaçament que fins ara havia de fer la persona.
Vull aclarir, perquè no quedi cap dubte, que cap persona de l’Ajuntament no pot accedir a les dades fiscals de la ciutadania de Castelldefels de manera indiscriminada. Només es farà en aquests casos i amb l’autorització del ciutadà o ciutadana.L’autorització és concreta, per un procediment concret i per una persona concreta i a més es guarda traça electrònica de tot el procés: dia i hora de la consulta, motiu, i treballador o treballadora que l’ha realitzat, per depurar, si calgués, responsabilitats posteriors.
És una manera de facilitar la vida als nostres ciutadans i ciutadanes aprofitant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Author: Carme Sánchez Martín

Co-directora de l' @InSexBcn i col·laboradora de @donesenxarxa . M'apassionen les TIC's i la Psicologia/Sexologia.

One thought on “El PP de Castelldefels vota en contra de un convenio que él mismo promovió cuando gobernaba!!!”

  1. Creo que más que convenios, lo que Castelldefels necesita es una Oficina de la Agencia Tributaria, porque ya está bien de hacer una excursión para ir a Cornellà a resolver cualquier tema con Hacienda.

    El convenio es muy pobre, un simple parche, con lo que entiendo que no se vote a favor. Castelldefels debería tener su oficina propia en la ciudad.

Leave a Reply to Marian Cancel reply

Your email address will not be published.