Política 2.0 a l’11è CONGRÉS: un debat en el qual les dones també tenim molt a dir


Noves eines -com han estat les TIC’s- també han d’incloure noves formes de fer. I si a més, aquestes eines s’estan utilitzant per fer política, també aquesta política ha d’incloure nous matissos , no només un nom frapant i modern-Política 2.0-.
Aquest és el germen que ens va moure al Consell de Dones del PSC a presentar diferents esmenes sobre la Política 2.0. El resum de les propostes és: el web 2.0 ens ha de possibilitar estar més aprop de la ciutadania, tant per copsar millor les seves inquietuds i demandes, com per donar a conéixer les nostres propostes; però sobre tot ha d’afavorir un “PSC enxarxat” acord amb els temps que vivim, i que esperoni a les administracions públiques a fomentar l’e-democràcia. Hem d’aconseguir dues vies d’activisme a la xarxa: per una banda l’activisme militant – persones militants i compromeses que generin continguts i també participin en altres espais de la xarxa (diferents bloquesferes i altres xarxes socials); i per una altra banda, accions concretes, però de més ampli abast, per tal que persones properes se sumin a projectes liderats per agents clau i amb afinitats determinades.
Les esmenes concretes del Consell de Dones del PSC són:
  • “El web 2.0 pot contribuir a millorar la qualitat democràtica i per fer-ho possible cal promoure la xarxa com un espai de ciutadania. Les Administracions Públiques han d’apostar per la e-democràcia per prestar serveis a través d’internet però també i, sobretot, per facilitar la participació democràtica de la ciutadania en els processos de decisió”
  • “Hem d’aconseguir adhesions i no només militància. Hem de promoure l’activisme a la xarxa a través d’objectius i accions concretes i participar a les xarxes que promouen altres col·lectius i/o persones. Hem d’especialitzar els continguts sent capaços de que les persones amb responsabilitats polítiques participin a la web 2.0 sent referents de diferents grups o sectors amb els que es puguin identificar. Hem de participar a altres bloguesferes segons afinitats”.

Author: Carme Sánchez Martín

Co-directora de l' @InSexBcn i col·laboradora de @donesenxarxa . M'apassionen les TIC's i la Psicologia/Sexologia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.