One thought on “Aportació meva sobre el Portal e-directives a la plataforma e-Catalunya”

  1. Quan estava de dinamitzadora del telecentre del pallars sobirà, vam fer algunes coses en aquesta plataforma. Està claríssim que les TIC estan canviant la forma de treballar de tothom i anul·len les distàncies, cal però que la gent aprengui a fer-les servir correctament.

Leave a Reply

Your email address will not be published.